Användningsområde

Med naturen, andra företag, butiker och restauranger runt knuten får du här ett unikt tillfälle att hyra lokal. Här kan du visa upp din verksamhet på ett optimalt sätt eller få lite egentid till din hobbyverksamhet utan att den inkräktar på ditt boende.

Du bestämmer vad du vill använda lokalen till, förslagsvis butik, kontor, verkstad, garage eller lager.

Utanför finner du parkeringsytor för både dig och dina kunder. Nattetid hålls grindarna låsta och området är bevakat.


Kontakta oss

Besöksadress

Ängsvaktaregatan 29

441 38 Alingsås

E-post
Telefon